รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองพับ

ขนมทองพับ
  • รหัสสินค้า : 370401-G001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองพับ ใหญ่

  • ขนาด : 10.00 X 10.00 X 16.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • มผช. : 1/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านขนมทองพับบ้านเสียวสวาสดิ์

37 เสียวสวาสดิ์ หมู่ 11 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180

ติดต่อ : คุณสกุลคุณา เผ่าผ

โทร : 05 1433125

วันที่แก้ไข : 19 ก.ย. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านขนมทองพับบ้านเสียวสวาสดิ์