รายละเอียดสินค้าโอทอป

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
  • รหัสสินค้า : 230112-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ

  • ขนาด : 19.00 X 25.00 X 7.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :545.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 23-2-01545-2-0001
  • มผช. : 684/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง

67 หมู่ที่ 6 บ้านด่านเนินสูง ตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : คุณรัชนี รัศมี

โทร : 08-6128-6284

วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2549

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนวัดเนินสูง