รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปูนิ่มแช่แข็ง

ปูนิ่มแช่แข็ง
ปูนิ่มแช่แข็ง
ปูนิ่มแช่แข็ง
  • รหัสสินค้า : 230105-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปูนิ่มแช่แข็ง เป็นปูทะเลลอกคราบเป็นปูนิ่ม

  • ขนาด : 10.00 X 17.00 X 6.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :200.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี

5 หมู่ 5 บ้านคันา ถนนตราดแหลมศอก ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : นางวิไลวรรณ เอิบส

โทร : 08-6383-0832, 08-1450-8009

วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2549

วัตถุดิบ

ปูนิ่มแช่แข็ง

สินค้าโอทอป กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี