รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริก

น้ำพริก
น้ำพริก
น้ำพริก
  • รหัสสินค้า : 230105-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกนรกปลาอินทรีย์ ทำจากเนื้อปาลาทะเลที่สุขสะอาด ไม่มีสารเจือปน

  • ขนาด : 10.00 X 0.00 X 6.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 23-2-06147-2-0001
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มฟื้นฟูอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วงน้ำขาว

73 หมู่ 4 บ้านห้วงน้ำขาว ถนนตราดแหลมศอก ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ติดต่อ : นางบุญเย็น รอดคลอ

โทร : 09 2295802

วันที่แก้ไข : 31 ส.ค. 2549

วัตถุดิบ

น้ำพริก

สินค้าโอทอป กลุ่มฟื้นฟูอาชีพแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วงน้ำขาว