รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุ้กกี้มะพร้าว

คุ้กกี้มะพร้าว
คุ้กกี้มะพร้าว
  • รหัสสินค้า : 230106-A101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

คุ้กกี้มะพร้าว

  • ขนาด : 14.00 X 14.00 X 9.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :170.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 23-2-03048-2-0012
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตคุ้กกี้มะพร้าวบ้านอ่าวช่อ

43/25 หมู่ที่ 2 ถนนตราด-แหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : คุณจันทร์จิรา สุดถนอม

โทร : 089-4127525, 083-9175928

วันที่แก้ไข : 31 ส.ค. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตคุ้กกี้มะพร้าวบ้านอ่าวช่อ