รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำปลาแท้ตราบัวแก้ว

น้ำปลาแท้ตราบัวแก้ว
  • รหัสสินค้า : 601117-B101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำปลาแท้ตราบัวแก้ว

  • ขนาด : 10.00 X 0.00 X 29.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :750.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
15.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจริญสุข

203/3 หมู่ที่ 8 บ้านดอนโม่ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150

ติดต่อ : คุณสุรีพร สังกาศ

โทร : 056 271602

วันที่แก้ไข : 8 ส.ค. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจริญสุข