รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าหิ้ว

กระเป๋าหิ้ว

กระเป๋าหิ้ว ทำมาจากผ้าฝ้ายปักลายช้าง

  • ขนาด : 12.00 X 17.00 X 27.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :110.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
75.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บผ้า ปักผ้าพื้นเมือง

224 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ติดต่อ :

โทร : 081-5946466

วันที่แก้ไข : 11 ก.ย. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บผ้า ปักผ้าพื้นเมือง