รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกกพับ

เสื่อกกพับ

เสื่อกกพับ

  • ขนาด : 105.00 X 200.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1585.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
300.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ

59 หมู่ 2 บ้านหนองนกหอ ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

ติดต่อ :

โทร : 086-9038482

วันที่แก้ไข : 19 พ.ย 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ