รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอผสมกระชายดำ

น้ำลูกยอผสมกระชายดำ
น้ำลูกยอผสมกระชายดำ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :750.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดหนองคาย
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 43-2-01050-2-0001
  • มผช. : 128/2546
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี

253 ม.6 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

ติดต่อ : นายสถาพร รัตนมงคล

โทร : 089 712 0453

วันที่แก้ไข : 21 ธ.ค. 2558

วัตถุดิบ

น้ำลูกยอผสมกระชายดำ

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลไม้สมุนไพรรัตนวาปี