รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

กระเป๋าผักตบชวาลายก้างปลา

  • ขนาด : 9.00 X 35.00 X 43.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :335.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • มผช. : 39/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
400.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

15 ซอยวิเศษสุข 5 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ : คุณปราณี แก้วญาน

โทร : 08 1426 3318, 02 3746896

อีเมล: siripongpansnit@gmail.com

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2550

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา