รายละเอียดสินค้าโอทอป

เมี่ยงปลาสายไหม

เมี่ยงปลาสายไหม
  • รหัสสินค้า : 770102-G002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เมี่ยงปลาสายไหม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 507/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม ประจวบคีรีขันธ์

96 ถ.สุขจิต ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหม ประจวบคีรีขันธ์