รายละเอียดสินค้าโอทอป

กุ้งแห้ง

กุ้งแห้ง
  • รหัสสินค้า : 230104-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กุ้งแห้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • มผช. : 309/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองคันทรงสามัคคี

42/9 หมู่ 3 ถนนตราด-แหลมศอก ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : คุณจำปี สุขกสิ

โทร : 039 542161, 08 7140 1049

อีเมล: penchan-nok@hotmail.co.th

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองคันทรงสามัคคี