รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมกระยาสารท

ขนมกระยาสารท
  • รหัสสินค้า : 260108-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมกระยาสารท

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 1/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร

104 หมู่ 6 บ้านดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณถวิล พวงประเสร

โทร : 037 330049, 08 9834 5572

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร