รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพรอ่าวน้อย

579 หมู่ 4 เพชรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : คุณนลินี ยิ้มเยาะ

โทร : 08 1942 6673 , 032 554351

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีเรือนสมุนไพรอ่าวน้อย