รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์ลิ้นจี่

ไวน์ลิ้นจี่

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • มผช. : 2/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง

21/21 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : คุณโยษิตา บุญเรือ

โทร : 08 9501 9124

อีเมล: yosita_bonraung@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 17 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง