รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากงาและสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากงาและสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากงาและสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • มผช. : 551/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์สมุนไพรจากน้ำมันงาโรสลามิน

123/6 หมู่ที่ 1 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : คุณพันธิกา ชุมสาย

โทร : 081 885 5621, 081 884 1866

อีเมล: kataesan@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์สมุนไพรจากน้ำมันงาโรสลามิน