รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาอบสมุนไพร

ปลาอบสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 770102-D003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาอบสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 301/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว

212/1 หมู่ 4 บ้านร่องแก้ว ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นางสุคนธ์ สุขอนุเ

โทร : 08 1652 1723

วันที่แก้ไข : 26 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว