รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทุเรียนทอดกรอบ ตราคุณน้อย

ทุเรียนทอดกรอบ ตราคุณน้อย
  • รหัสสินค้า : 210302-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนทอดกรอบ ตราคุณน้อย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระยอง
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท เจ พี จี โฟรเซ่น ฟู๊ดส์ จำกัด

35 หมู่ 1 บ้านศาลาอกแตก ถนนเจริญสุข ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ติดต่อ : คุณจรัล สมคิด

โทร : 08 9025 5259 , 038-674276

โทรสาร : 038 674276

วันที่แก้ไข : 29 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป บริษัท เจ พี จี โฟรเซ่น ฟู๊ดส์ จำกัด