รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือฝ้ายและไหม

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือฝ้ายและไหม

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือฝ้ายและไหม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง

100 หมู่ 3 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : คุณวิเชียร แหยมยินดี

โทร : 055 489180, 081-5322459

วันที่แก้ไข : 29 ม.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง