รายละเอียดสินค้าโอทอป

สำรองผง

สำรองผง

สำรองผง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดจันทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย

77 หมู่ 12 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160

ติดต่อ : คุณพุทธ ตันมณี

โทร : 08-1984-2355

โทรสาร : 0-3930-8187

อีเมล: pudharaksa@gmail.com

วันที่แก้ไข : 12 ก.พ. 2550

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย