รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันเหลืองจันทบูร

น้ำมันเหลืองจันทบูร

น้ำมันเหลืองจันทบูร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดจันทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

4 ทิศสมุนไพร

2/1 ซอยชวนะอุทิศ3 ถนนชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ติดต่อ : คุณจินตนา พบประเส

โทร : 081-2938259, 089-0949682, 039-312897

โทรสาร : 039 312897

อีเมล: Somjintana52@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 13 ก.พ. 2550

สินค้าโอทอป 4 ทิศสมุนไพร