รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำฝรั่งสด

น้ำฝรั่งสด

น้ำฝรั่งสด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชลบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีพัฒนาผาสุกสัมพันธ์

31/9 ม.5 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อ : นางศิรภา ถนอมเงิน

โทร : 081-9832468

วันที่แก้ไข : 15 ก.พ. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีพัฒนาผาสุกสัมพันธ์