รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระโปรงสตรี

กระโปรงสตรี

กระโปรงสตรี

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมชุมชนดอนเจดีย์

6 หมู่ 1 ชุมชนดอนเจดีย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางสมศรี สิทธิบุ

โทร : 08-9952-2171, 0-5361-4191

วันที่แก้ไข : 2 ก.พ. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมชุมชนดอนเจดีย์