รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอมัดหมี่ 4 ตะกอ

ผ้าทอมัดหมี่ 4 ตะกอ

ผ้าทอมัดหมี่ 4 ตะกอ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม

84 หมู่ 3 บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ : นางอำพร ทองธิสาร

โทร : 0 4355 0149

วันที่แก้ไข : 5 ก.พ. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม