รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอละว้า

ผ้าทอละว้า

ผ้าทอละว้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าทอละว้า (กลุ่มทอผ้าบ้านสันติสุข)

2/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

ติดต่อ : นางสุพิศ ฉายแสงดี

โทร : 053 619568

วันที่แก้ไข : 12 มี.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าทอละว้า (กลุ่มทอผ้าบ้านสันติสุข)