รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งสมุนไพรกำจัดขน

น้ำผึ้งสมุนไพรกำจัดขน

น้ำผึ้งสมุนไพรกำจัดขน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์

102 ถนนสุขจิต ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : น.ส.ณัฐชา วรศิริ

โทร : 08-1560-9700, 0-3260-4840

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/PKK/KohlakHerbal.htm

วันที่แก้ไข : 15 มี.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์