รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าเอกสารภูมิปัญญาไทย

กระเป๋าเอกสารภูมิปัญญาไทย

กระเป๋าเอกสารภูมิปัญญาไทย และกระเป๋าถือสตรี

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้าฝ้าย

207 หมู่ 2 บ้านวังหิน ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

ติดต่อ : คุณสุรัตน์ อยู่สุ

โทร : 08-9944-7987, 0-4349-4291

วันที่แก้ไข : 26 มี.ค. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้าฝ้าย