รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุรากลั่นชุมชน (สาโท)

สุรากลั่นชุมชน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • มผช. : 3/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ภูมิ

192/4 หมู่ 2 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

ติดต่อ : นางคำพันธ์ เนตรมา

โทร : 081 9713141 , 081 9712883

โทรสาร : 0-5629-0120

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป ห้างหุ้นส่วนจำกัดพันธ์ภูมิ