รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์สับปะรด,ไวน์กระเจี๋ยบ,ลิ้นจี่,องุ่น

ไวน์สับปะรด,ไวน์กระเจี๋ยบ,ลิ้นจี่,องุ่น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 2/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาน้อย

30/1 หมู่ 4 บ้านปลายน้ำ ถ.พลายงาม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : นางอารมย์ ฉิมทอง

โทร : 032 622174, 087 0800797

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาน้อย