รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีและเยาวชนเรือนสมุนไพรอาภาศิริ

63 หมู่ที่ 9 บ้านหนองปากดง ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

ติดต่อ : นางศิดาภา พรมน้ำ

โทร : 08-7839-9179, 055 470193

อีเมล: highlight_group@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 10 เม.ย. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีและเยาวชนเรือนสมุนไพรอาภาศิริ