รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอผสมน้ำผึ้ง

น้ำลูกยอผสมน้ำผึ้ง

น้ำลูกยอผสมน้ำผึ้ง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช้างน้อยพัฒนา

3/1 หมู่ 2 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

ติดต่อ : คุณถนอม กลิ่นระรื

โทร : 035 290621, 08 1994 6396

วันที่แก้ไข : 11 เม.ย. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช้างน้อยพัฒนา