รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกเผากุ้งอบ

น้ำพริกเผากุ้งอบ
  • รหัสสินค้า : 530807-F102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกเผากุ้งอบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 12.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :610.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 53-2-01447-2-0013
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย

39/4 หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210

ติดต่อ : นางปราณี ผู้ผ่อง

โทร : 086 2048890, 055 816725

วันที่แก้ไข : 12 เม.ย. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย