รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกปลาร้า

น้ำพริกปลาร้า
  • รหัสสินค้า : 530807-F104
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกปลาร้า

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :165.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 53-2-01447-2-0006
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย

39/4 หมู่ 9 บ้านเนินซ่าน ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210

ติดต่อ : นางปราณี ผู้ผ่อง

โทร : 086 2048890, 055 816725

วันที่แก้ไข : 12 เม.ย. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มผู้ผลิตน้ำพริกเจ๊ม่วย