รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลสดพร้อมดื่ม

น้ำตาลสดพร้อมดื่ม

น้ำตาลสดพร้อมดื่ม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
  • มผช. : 38/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2549)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา

180 หมู่ 3 บ้านเหล่าขวัญ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160

ติดต่อ :

โทร : 087-2115404

วันที่แก้ไข : 24 เม.ย. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา