รายละเอียดสินค้าโอทอป

เผือกเส้นเค็ม

เผือกเส้นเค็ม
  • รหัสสินค้า : 650103-F205
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เผือกเส้นเค็ม

  • ขนาด : 8.00 X 20.00 X 29.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :250.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์

49/1 หมู่ 7 บ้านควน ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ : นางกุหลาบ มาทอง

โทร : 08-9960-6084, 0-5524-2041

วันที่แก้ไข : 4 เม.ย. 2550

วัตถุดิบ

เผือกเส้นเค็ม

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์