รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวน

กล้วยกวน
  • รหัสสินค้า : 650103-F204
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวน

  • ขนาด : 4.00 X 18.00 X 27.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :170.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพิษณุโลก
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์

49/1 หมู่ 7 บ้านควน ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ติดต่อ : นางกุหลาบ มาทอง

โทร : 08-9960-6084, 0-5524-2041

วันที่แก้ไข : 4 เม.ย. 2550

วัตถุดิบ

กล้วยกวน

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์