รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกบัวสัตตบงกช

ดอกบัวสัตตบงกช
ดอกบัวสัตตบงกช

ดอกบัวสัตตบงกช พร้อมกระถาง

  • ขนาด : 47.00 X 0.00 X 57.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :2010.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง

24 หมู่ 4 บ้านโพแตง ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ติดต่อ : คุณกัญญนันทน์ นิภัทร์กุลวัฒน์

โทร : 086-3932794, 035-704175

อีเมล: Banpotang51@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 15 พ.ค 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง