รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาใบยอ

ชาใบยอ

ชาใบยอ

  • ขนาด : 9.00 X 8.00 X 20.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :50.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช้างน้อยพัฒนา

3/1 หมู่ 2 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

ติดต่อ : คุณถนอม กลิ่นระรื

โทร : 035 290621, 08 1994 6396

วันที่แก้ไข : 30 พ.ค 2550

วัตถุดิบ

ชาใบยอ

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช้างน้อยพัฒนา