รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
  • รหัสสินค้า : 770602-I002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มผช. : 25/2546
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาสตรีค่ายธนะรัชต์

128/1818 ค่ายธนะรัชต์ หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160

ติดต่อ : คุณจินตนา เครือคำ

โทร : 085 0637692 , 085 0186084

วันที่แก้ไข : 9 พ.ค 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาสตรีค่ายธนะรัชต์