รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 1

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 1

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 1ใช้ปลูกไม้เล็ก เช่น กุหลาบหนู, บอนสี, พริกประดับ, บัวดิน, การะเกดหนู, ก้ามปูหลุด, ไม้ประดับตั้งโต๊ะ เช่น คล้าม้าลาย ใส่สาแหรกแขวนปลูกไม้พุ่มเล็ก, กล้วยไม้

  • ขนาด : 13.50 X 0.00 X 11.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :265.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
55.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 7 มิ.ย 2550

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 1

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์