รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 4

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 4
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 4
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 4
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 4

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 4 ใช้ปลูกไม้ขนาดกลาง เช่น กระเพรา, ไผ่ฟิลิปปินส์, ปาล์มไผ่, ไทรสามเหลี่ยม, ชวนชม, ไอรีสน้ำ, เฟิร์นใบมะขามด่าง, เพ็ชรนารายณ์, แก้วหน้าม้า, แขวนปลูก เฟื่องฟ้าม่วงประเสริฐศรี, ผกาแก้ว, แคทลียา, ทิลแลนเซีย, ปริก, เฟิรน์เงิน, ยี่เข่งแคระ

  • ขนาด : 19.00 X 0.00 X 14.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :610.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 12 มี.ค. 2553

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 4

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์