รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 7.5

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 7.5
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 7.5
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 7.5
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 7.5

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 7.5 ใช้เพาะเมล็ด, ปลูก, ปักชำ, ตะบองเพ็ชร, พืชคลุมดิน, กุหลาบหิน, กล้วยไม้

  • ขนาด : 16.00 X 16.00 X 5.50 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :270.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 12 มี.ค. 2553

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 7.5

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์