รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 7.10

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 7.10

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 7.10 ใช้เพาะเมล็ด, ปลูก, ปักชำ, โป๊ยเซียน, โฮย่า, ต้นไม้ขนาดเล็ก, ไม้ประดับโต๊ะทำงาน, เศรษฐีเรือนแก้ว ขนาดพอดีกับ "รางปลูกพืชไร้กังวล" ที่ทำมาจากท่อ พีวีซี ขนาด 3" ใช้ปลูกผักอนามัยได้

  • ขนาด : 7.00 X 16.00 X 10.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :260.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 7 มิ.ย 2550

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 7.10

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์