รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 15.10

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 15.10

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 15.10 ใช้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ขนาดกลาง เช่น เงินเต็มบ้าน, คฑาทอง, คล้าโมเสค, ข่าด่าง, กุมารทอง, รางทอง, ปลูกผักอนามัยใช้ได้หลายครั้ง โดยตัดผักออกปล่อยก้อนแห้งแล้วปลูกใหม่

  • ขนาด : 15.00 X 15.00 X 10.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :570.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
65.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 7 มิ.ย 2550

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 15.10

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์