รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 15.15

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 15.15
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 15.15
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 15.15
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 15.15

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 15.15 ใช้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ผักขนาดใหญ่ เช่น ปูเล่, สมุนไพร, ถังทอง, โป๊ยเซียน, โกสน, พุดด่าง, แค, หม่อน, คฑาภู่ขาว, เข็มแคระ, ธรรมรักษาแคระ, หน้าวัวอิมพิเรียล, บังลังก์ทอง

  • ขนาด : 15.00 X 15.00 X 15.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :860.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 12 มี.ค. 2553

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ส.- 15.15

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์