รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ม.- 10

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ม.- 10
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ม.- 10
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ม.- 10
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ม.- 10

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ม.- 10 "ไม้เทียม" ใช้ปลูก โฮย่า, เดป, ออนซิเดียม, คุณนายตื่นสาย, ดาวล้อมเดือน, เปปเปอร์, เทปเกลียวเป็นแผงในตู้ปลา

  • ขนาด : 9.00 X 55.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :280.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
85.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 12 มี.ค. 2553

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ม.- 10

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์