รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ว.- 18

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ว.- 18

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ว.- 18 "วงกลม" ใช้ปลูกไม้เลื้อย ที่มีรากที่ข้อ ที่ลำต้น เช่น ประกายแก้ว, พลูฝรั่ง, ไม้คลุมดิน เช่น เศรษฐีเรือนใน-นอก, ตะบองเพ็ชร, ไทรใบกลม, เฟิร์นนาคราชตัวเมีย, หัวใจม่วง

  • ขนาด : 28.50 X 0.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :255.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 7 มิ.ย 2550

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ว.- 18

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์