รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 10.8

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 10.8
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 10.8
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 10.8
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 10.8

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 10.8 ใช้ปลูกบอนสี, กำแพงทอง, เศรษฐีก้านทอง, หัวใจเซียน, บัวดิน, โบตั๋นแคระ, แพงพวย, แขวนปลูกปีกแมลง

  • ขนาด : 9.50 X 20.00 X 8.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :320.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 17 มี.ค. 2553

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ ก.- 10.8

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์