รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ จ.- 16

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ จ.- 16

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ จ.- 16 "หัวใจ" ใช้ปลูกไม้เลื้อยขนาดเล็ก, เดปกระเป๋า, บวบลม, ไม้คลุมดิน, ลิ้นมังกร, สับปะรดดาวกระจาย, ดาวล้อมเดือน, กล้วยไม้

  • ขนาด : 28.00 X 38.50 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :250.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 7 มิ.ย 2550

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ จ.- 16

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์