รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 3

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 3
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 3
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 3
ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 3

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 3 ใช้ปลูกพืชรากแผ่ หรือแตกกอ เช่น แคทลียา, พัดโบก, บอนสี, ตะบองเพ็ชร, แขวนปลูกต้นไม้ที่ห้อยลง เช่น หยกสยาม, บิโกเนียแดง, ผกากรองแคระ, ผีเสื้อราตรี, สับปะรดโคมไฟ, หางกระรอก, มังกรทอง, อังกาบ

  • ขนาด : 19.00 X 0.00 X 10.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :465.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์

38 หมู่ 9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นายอรชุน แก้วกังว

โทร : 02-9010075

วันที่แก้ไข : 12 มี.ค. 2553

วัตถุดิบ

ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ แบบ กถ.- 3

สินค้าโอทอป กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์